KPD Services

Software voor de Bouw
Samenwerking in de kijker

Bijster en KPD: meer rendement door betere business-inzichten

De bouwsector kan zijn rendement pas écht verhogen als er een beter inzicht in de business is. Zo kun je processen gericht bijsturen, investeringen beter plannen en evalueren. Dat dit een aantoonbaar effect heeft, leest u hierna in het interview met Geoffrey Buekenberghs van Edibo. Deze bouwgroep met hoofdvestiging in Lommel werkt samen met de specialist in businessinzichten Bijster, een van de partners van KPD. Een transparante rapportering zorgt voor een helder zicht op de kerncijfers. Bijster heeft daar de knowhow en systemen voor. Voor KPD was het partnership met Bijster een logische keuze. Ook KPD wil de performantie van zijn klanten steeds verder helpen verbeteren.  

Kurt Vandebergh van Bijster legt uit waarom inzicht de basis van rendement is. "Wij richten ons op vier businessinzichten binnen de bouw: Projectopvolging, Kasplanning, Finance & HR. Per segment werken we met heel concrete parameters. Bijvoorbeeld: Ken je het rendement van je projecten / werven? Hoe zeker ben je als aannemer dat de opgenomen projecten gerealiseerd zullen worden? Hoe kun je de kost per gepresteerd uur juist inschatten? Welke ruimte voor verbeteringen hebben je logistieke processen? Hoe kun je sales KPI's opstellen en bijstellen? Hoe weet je wat de rendementsbijdrage per klant en product is? Het zijn inzichten die vandaag in de bouwwereld niet altijd aanwezig zijn terwijl ze voor het rendement onmisbaar zijn. Maar we zien wel een kentering en steeds meer bouwbedrijven kiezen voor inzicht in de cijfers in plaats van buikgevoel." 

Vanwaar de samenwerking tussen Bijster en KPD?  

Kurt Vandebergh legt uit dat integratie de beste manier is om een klare kijk op je business te krijgen. "Onze rapporteringstool Improview® is onafhankelijk inzetbaar maar wordt waardevoller door ze te koppelen aan een ERP-systeem of sociaal secretariaat. Voor tal van bouwbedrijven werken wij al op die manier en met resultaat. Onze missie is om een 360 graden glashelder inzicht te geven in de cijfers en op een zo eenvoudig mogelijke manier te zorgen voor een betere performantie in bouwbedrijven."

 

Tevreden klanten