KPD Services

Software voor de Bouw

vNext Uservoice Day

De praktijk is de beste leermeester.

Uw werkprocessen efficiënter maken: zo wil KPD het verschil maken voor uw bedrijf. U weet dat innovatie een belangrijke speerpunt is voor ons. Door te vernieuwen willen we u een steeds grotere voorsprong geven. Onze recente realisaties helpen tal van bedrijven uit de bouwsector om dat te bereiken. Maar goed is nooit goed genoeg voor KPD. Daarom werken we permanent aan de verbetering van onze oplossingen. We hebben daarvoor zelfs een uniek concept gelanceerd: vNext Uservoice Day. Uw ervaringen, opmerkingen en concrete problemen in uw dagelijkse praktijk zijn onze inspiratie om onze softwareconcepten te verbeteren. In dit artikel lichten we de vNext Uservoice Day - en de resultaten - verder toe. 

Waarom een vNext Uservoice Day? 

Wat op de tekentafels van onze softwarespecialisten ontstaat, sluit in principe nauw aan bij uw praktijk. Maar elk bedrijf werkt weer anders, en de praktijk van elke dag laat weer nieuwe uitdagingen zien. Daarom lanceerden we op 16 mei de eerste vNext Uservoice-sessie. Samen met onze klanten uiteraard, want hun ervaringen zijn de drijfveer. Met vNext Uservoice Day willen we concreet drie zaken bereiken. 

 • Bestaande functionaliteiten verbeteren- zo zien we welke praktijkomstandigheden een verbetering of aanpassing vereisen.
 • Nieuwe functionaliteiten ontwikkelen - de input van onze klanten leert ons welke prioriteiten er vandaag en morgen zijn. Zo kunnen we gericht aan de ontwikkeling werken. 
 • Een nieuw communicatie- en informatiekanaal installeren om uw behoeften als klant steeds beter te begrijpen. 

U ziet dat de vNext Uservoice Day steeds vertrekt vanuit uw dagelijkse situatie. We gaan aan de slag met wat u elke dag in de praktijk ervaart. Met dit platform inventariseren we snel wat er leeft en op welke punten we een aantoonbare meerwaarde kunnen leveren.

Wat waren de thema's van de eerste vNext Uservoice Day? 

Machiels Building Solutions en ViaBuild waren de eerste gasten van de vNext Uservoice Day. Tijdens deze bijeenkomst werd een demo gegeven van de nieuwigheden in de VNext versie 2019.2. Met deze gebruikers spraken we over de volgende onderwerpen en mogelijke verbetertrajecten.

 • Verbeterde performantie in de calculatie
 • Lay-out en sneltoetsen
 • Vernieuwde module ‘import meetstaat’
 • Project- en dossiersecurity
 • BIM – 5D

U ziet dat het dus om heel gerichte onderdelen van uw werkproces gaat. De ervaring leert immers dat ogenschijnlijke 'details' voor vertraging in het proces kunnen zorgen. Met de input van de vNext Uservoice Days willen we dat in een vroeg stadium vermijden. 

Tussen tekentafel en praktijk: 5 tests

Snel een potentieel probleem opsporen zodat we het sneller kunnen oplossen. Dat is onze filosofie achter onze testaanpak. Deze bestaat uit 5 stappen. 

 • De programmeur test zijn code 
 • Via een peer review test een tweede programmeur de code van zijn collega
 • Een functionele test geeft uitsluitsel over de deugdelijkheid 
 • Een sprint-test door het volledige team moet alle bugs uitsluiten 
 • Tenslotte testen consultants de performantie en praktische werking, met reële data

Alle afwijkingen worden nadat ze opgelost zijn opgenomen in het testplan zodat er in de volgende versie extra aandacht aan wordt besteed.U ziet: het toeval wordt zoveel mogelijk uitgesloten. Door het ontwikkelproces zo uitgebreid te toetsen aan uw werksituatie verhogen we de bedrijfszekerheid steeds verder. Tegelijkertijd zorgen we dat u uw productiviteit optimaliseert en dus uw rendabiliteit verhoogt. Als uw businesspartner dragen we immers graag bij aan uw zakelijke succes. 

Uw input is onze brandstof om beter te doen. 

De vNext Uservoice Day is een goed voorbeeld van hoe interactie tot een beter resultaat leidt. Maar we zoeken constant informatie van u als gebruiker om onze oplossingen te verbeteren. Ook daarvoor werken we volgens een vaste systematiek. 

 • Via de KPD Helpdesk meldt u bugs of lanceert u een aanvraag tot productverbetering
 • Via de consultants krijgen we informatie over mogelijke verbeterpunten 
 • Onze productverantwoordelijken informeren regelmatig bij de klanten om hun wensen en ideeën te leren kennen 

Uiteraard komen de initiatieven ook van de specialisten van KPD zelf. Zij volgen de nieuwe technologische ontwikkelingen op de voet en zijn dus uitstekend geplaatst om suggesties voor te stellen. 

Natuurlijk kan niet elk probleem of verbeterpunt dezelfde prioriteit krijgen. Daarom werken we met gradaties. Wanneer een probleem Prioriteit P1 krijgt, stellen onze teams alles in het werk om de continuïteit van uw werk zo snel mogelijk te verzekeren. 

Hebt u een vraag, dan kunt u via het kanaal van uw voorkeur met ons in contact komen. Wij staan met veel plezier voor u klaar! 

Concrete actiepunten 

Uw input moet natuurlijk voor sterke output zorgen. KPD werkt rond vijf actiepunten. 

 1. Snelle feedback over de opvolging van uw vraag of probleem. U weet wanneer we bezig zijn met een oplossing
 2. Verhoging van de performantie. We maakten reeds werk van het versnellen van de berekeningen van de calculatiemodule in versie 2019.2.  Via een aanpassing aan de synchronisatie zal de snelheid van alle schermen in de toekomst nog verder verbeterd worden. 
 3. Afwerken en opleveren van de module vorderingsstaten. En daarna ook de uitvoeringsstaat en budgetopvolging.
 4. Informatieuitwisseling tussen vNext en Bouwoffice 
 5. BIM 5-D: koppeling van elementen aan de calculatie en uitwisseling van gegevens tussen het model en de calculatie. 

U ziet: we werken op veel fronten om uw werkprocessen zo efficiënt mogelijk te maken. Verbetering op basis van uw ervaringen is daarbij onze focus. De vNext Uservoice Day helpt ons om de link met uw praktijk tastbaar te houden. Dat zorgt voor oplossingen die de positie van uw bedrijf verstevigen. 

Bent u geïnteresseerd in de vNext Uservoice Day en wilt u hieraan actief deelnemen? Geef ons gerust een seintje

 

Onze klanten