KPD Services

Software voor de Bouw
Achter de schermen bij KPD

De troeven van WIC (werf informatie / information chantier)

Weinig omgevingen zijn zo complex als een werf. Een goed overzicht in elke fase is echter onmisbaar om het rendement te bewaken en concrete stappen voor verbetering te zetten. Volgens Nederlands onderzoek zou de faalkost in de bouwsector rond de 10% liggen. Dat komt vooral omdat er niet altijd goed zicht is op wat er effectief gebeurt op een werf. KPD heeft met WIC (Werf Informatie/Information Chantier) een gebruiksvriendelijke oplossing.

We spraken met Wim Peeters, ERP-consultant bij KPD en mede-productverantwoordelijke voor WIC, over de winstgevendheid van betrouwbare werfinformatie. 

 

(Wim Peeters) Als iedereen dezelfde informatie heeft over een werf, dan is de kans op fouten kleiner én is de tijdswinst groter. KPD heeft het WIC-concept ontwikkeld vanuit die sterke klantenbehoeftes. Ongeacht de omvang van de werf, want vaak ten onrechte wordt nog wel eens gedacht dat een Werfinformatie-systeem alleen voor grote werven is. Onze ervaring is dat élke werf efficiënter en dus rendabeler werkt met WIC. 

Wat doet WIC?

Met deze tool vereenvoudig je de input en het beheer van alle werfdata. Al die werfinformatie staat op één plaats en is toegankelijk voor iedereen in het proces.

Wat zijn daar precies de voordelen van? 

(Wim Peeters) Ik sprak net al over de lagere foutenlast omdat iedereen dezelfde informatie heeft. Telkens opnieuw dezelfde informatie ingeven hoeft dus niet. Dat is meteen een ander sterk voordeel wat we 'first time right' noemen. De data zijn altijd correct en up-to-date. De praktijk leert dat op een werf zonder centraal geautomatiseerd systeem dit meestal niet het geval is. Het derde voordeel voor het management is dat alle data op bedrijfsniveau worden bewaard en beheerd. Dus niet langer op persoonsniveau. Laten we eerlijk zijn: er zitten vaak strategisch belangrijke documenten, offertes, ... in de e-mail van een medewerker. Dat is geen ideale situatie en zeker geen veilige situatie. Met WIC staat alles centraal dus heeft het bedrijf de controle over de data. 

Hoe heeft KPD de WIC-software laten evolueren doorheen de jaren?

Gebruiksvriendelijkheid is de kern van de oplossing. Dat komt omdat WIC ontwikkeld en geoptimaliseerd is vanuit best practices in de bouwwereld. WIC sluit dus zeer nauw aan bij de dagelijkse realiteit van een werf. KPD zorgt ervoor dat een WIC-installatie altijd op maat van een bedrijf wordt gemaakt. 

(Wim Peeters) Startpunt is altijd een doorlichting van de huidige situatie en een behoefteanalyse.  Plannen consulteren, offertes vergelijken, leveringen vergelijken met het contract, delegeren van taken, arbeidsongevallen aangeven: WIC is efficiënt op elk deel van het proces. We doen een aanbeveling en maken een offerte. Pas dan gaan we aan de slag. Omdat we zo veel best practices hebben, is de doorlooptijd interessant. 

Het WIC-systeem bewijst zijn waarde pas als iedereen ervan overtuigd is en er graag mee werkt.

Hoe zorgt KPD daarvoor? 

(Wim Peeters) Daar maakt opleiding het verschil. We hebben een centraal opleidingsmoment in het bedrijf. Per functie of doelgroep is er dan een aangepast programma. De deelnemers kennen het globale verhaal, maar vooral hoe zij met WIC moeten werken en wat het oplevert. 

 

Interesse in een demo van WIC op maat van uw bedrijf? Neem contact op met KPD

 

Onze klanten