KPD Services

Software voor de Bouw
Een team in de kijker.

KPD’s BIM-team !

BIM, Building Information Modeling, is brandend actueel in de bouwwereld. Met dit model komt alle informatie over een bouwproject samen en beschikken alle betrokken partijen over dezelfde informatie op hetzelfde moment. BIM is de toekomst en daarom is KPD er al een hele tijd mee bezig. Meer nog: er is zelfs een apart BIM-team actief bij KPD. We vroegen aan consultant Nathalie De Naeyer wat het BIM-team precies doet en wat we op de korte termijn mogen verwachten.

Een apart BIM-team binnen KPD - wat moet ik mij daar bij voorstellen? 

(Nathalie) Als KPD-consultant breng ik in kaart welke behoeften onze klanten hebben rond BIM. Concreet: in welke mate zijn ze al mee met BIM, wat zijn hun ambities en hoe kan ons ERP-pakket een goede oplossing bieden voor die ambities? Vervolgens gaan we met onze development-afdeling rond de tafel zitten om een plan uit te werken. Hierin komen we met tastbare voorstellen en gaan we een volgorde van belangrijkheid vastleggen voor de uitvoering ervan. 

Deze behoeften worden geanalyseerd en vertaald naar onze software, waarna onze BIM-developper alles verder uitwerkt.

Zijn klanten al intensief bezig met BIM ?

(Nathalie) We zijn vaak bij klanten en je voelt dat ze er een sterke focus op beginnen te krijgen. Maar iedereen is nog wat zijn weg aan het zoeken. Daar ligt voor ons de grote uitdaging. We moeten als softwarespecialist vandaag een oplossing bouwen terwijl de klant zich nog geen goed beeld van het resultaat kan vormen. 

We zijn ons ook intensief aan het bijscholen over de recente inzichten over BIM. Dat is de basis om er het maximale uit te halen voor onze klanten. Dus we nemen alle informatiesessies en opleidingen mee. 

KPD is ook lid van de cluster BIM van het WTCB en binnenkort gaan we bij de Confederatie Bouw Limburg ook participeren aan het LIMBIM-programma. Hiermee worden werkzoekenden opgeleid tot BIM’er zodat we heel concreet de noden van bouwbedrijven kunnen ondersteunen.

Welke specifieke BIM-kennis hebben jullie opgedaan?

(Nathalie) In 2017 hebben we ons vooral bezig gehouden met het in kaart brengen van wat onze klanten vandaag doen en kunnen doen met BIM. Bijvoorbeeld: welke software gebruiken ze, maar ook: wat gebeurt er op de markt? Een voorbeeld: we hebben een cursus Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM) gevolgd aan UGent. Verder hebben we een panelgesprek gehouden met zeven klanten om te zien waar we naartoe moeten gaan in België. 

Daarnaast zijn we gaan inventariseren met welk tekenpakket we in eerste instantie een koppeling moeten maken: Revit, ArchiCAD, of het IFC-datamodel. We zijn ook op zoek gegaan naar een partner die ervaring had in het ondervragen van BIM-modellen zodat we sneller konden schakelen. We wilden snel weten welke problemen te verwachten waren en hoe we dit konden mappen op een calculatie.

Grondig gewerkt dus. Met resultaat?

Absoluut. We hebben besloten om echt te investeren in BIM en zo onze klanten de beste service en ondersteuning te geven op dit vlak. We moeten alle noden begrijpen voordat we ze kunnen integreren in onze software. Daarom hebben we ook een innovatiepremie aangevraagd zodat we de pre-analyse op een kwaliteitsvolle manier konden doen. KPD heeft immers een omvangrijke klantenkring onder de Belgische bouwbedrijven en we wilden hun processen optimaal integreren in het BIM-model. 

Wat mogen we op korte termijn verwachten van BIM ? 

(Nathalie) BIM zal onderdeel uitmaken van KPD’s BouwOffice vNext calculatiesoftware. Het voordeel is dat we BIM meteen kunnen integreren in deze nieuwe software en dat het dus niet iets is wat haaks staat op de software. Bij de ontwikkeling van nieuwe modules wordt ook steeds gekeken hoe BIM zich gedraagt en wat voor bijsturingen we moeten doen om BIM te integreren binnen een ERP-pakket. Het zal in alle modules geïntegreerd worden, van calculatie tot opvolging, van projecten tot oplevering en facturatie. Momenteel hebben we de koppeling met een BIM-model klaar in de voorcalculatie. Tijdens Q1 2019 kunnen we de koppeling van het BIM-model verwachten met de werkbegroting. 

En daarna? 

(Nathalie) Op termijn is het de bedoeling om wijzigingen die zich voordoen in het model direct door te duwen naar de werkbegroting en mee te nemen in vorderingsstaten/voortgangsstaten. Vordering en voortgang kunnen dan in principe in het model worden ingeven, met een terugkoppeling naar het ERP-pakket. De bedoeling is dat het ERP-pakket het BIM-model verrijkt met data die relevant zijn in de maintenance fase van een bouwwerk. Je weet dan bijvoorbeeld direct welke onderaannemer een onderdeel heeft uitgevoerd, wanneer was dit, wat waren de weersomstandigheden, ...

Boeiende tijden dus! 

(Nathalie) Zeker! Als softwareleverancier staan we voor grote uitdagingen. Maar we zijn goed voorbereid. We hebben de kennis, we hebben onze ervaring van meer dan 30 jaar in de bouwwereld én we hebben de goesting om de allerbeste oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. 

 

 

Onze klanten