KPD Services

Software voor de Bouw
NIEUWS

Wat verandert er met de opeisbaarheid van de btw?

Sinds 1 januari 2016 zijn er nieuwe regels in werking omtrent de opeisbaarheid van de btw. In de nieuwe wetgeving vormt de factuur opnieuw de basis van de opeisbaarheid. De datum van de factuur bepaalt nu in welke periode de verschuldigde en aftrekbare btw dient ingeboekt te worden.

Deze regels gelden echter niet wanneer er gefactureerd wordt aan particulieren of aan overheidsinstellingen. Op dat moment geldt het incasseringsprincipe. Dit betekent dat de btw pas opeisbaar wordt op het moment dat de betaling van de factuur door de particulier of overheidsinstelling is binnengekomen. Er is een uitzondering op het incasseringsprincipe wanneer er gefactureerd wordt met btw met verlegging van heffing. Dan gelden namelijk de gewone regels.

Dit alles zorgt er natuurlijk voor dat er in BouwOffice Finance redelijk wat aanpassingen dienen te gebeuren om deze nieuwe regels te kunnen toepassen.

  • Indien u verkoopfacturen met btw uitschrijft, moet er kunnen bepaald worden of uw klanten bedrijven, particulieren of andere overheidsinstellingen zijn.
  • Indien er met het incasseringsprincipe dient gewerkt te worden, moet het mogelijk zijn de verschuldigde btw op de vordering pas in de aangifte op te nemen op het moment dat uw klant deze vordering betaald heeft.

Mogelijke complicaties zijn:

  • Wat bij het maken van een creditnota? Zorgt dit er voor dat de btw opeisbaar wordt of niet? Moet de gecrediteerde btw in een aangifte opgenomen worden?
  • Wat als de verkoopfactuur oninbaar wordt?
  • Wat bij gedeeltelijke betaling van de factuuraangifte?
  • Mag een factuur met btw nog gecompenseerd worden met een creditnota?

Vanwege de grote impact en enkele onduidelijkheden, hebben we beslist om niet overhaast te werk te gaan en de nodige aanpassingen pas uit te voeren als alle onduidelijkheden uitgeklaard zijn.

 

Yvan Schoofs, Head of Development KPD, yschoofs@kpd.be

Tevreden klanten