KPD Services

Software voor de Bouw

Financieel beheer

Project- en bedrijfskosten beheren is de key!

Als projectverantwoordelijke in de bouw monitor je de financiële voortgang van de projecten in nauwe samenwerking met de financiële dienst. Je maakt analyses, assisteert bij de opmaak van prognoses en rapporteert rechtstreeks aan de financieel directeur.
KPD heeft verschillende tools die je daarbij helpen. Kernproduct in deze fase is het boekhoudpakket BouwOffice Finance. Het opstellen, analyseren en beoordelen van een correcte jaarrekening is een van de basisprincipes van financieel beheer.

BouwOffice Finance, het boekhoudpakket dat speciaal voor de bouwsector geschreven werd, bevat naast een algemene -  ook een analytische boekhouding, boordtabellen, verkoopbeheer & prognoses. Integratie met vrijwel alle op de markt bestaande BI-tools, is optioneel mogelijk.

 

Algemene - en analytische boekhouding, boordtabellen, verkoopbeheer & prognoses

BouwOffice Finance is een financieel systeem dat algemene boekhouding, analytische boekhouding en budgetbeheer bevat.
De software is multi-dossier en laat een ongelimiteerd aantal gelijktijdige boekhoudingen (vennootschappen, tijdelijke verenigingen) toe.
Tegelijkertijd kan in meer dan één periode gewerkt worden.
De stand van zaken is onmiddellijk zichtbaar in de overzichten. Op het moment van ingave wordt de betreffende rekening direct bijgewerkt zodat reële saldi beschikbaar zijn op een reëel moment. (dit in tegenstelling tot batch-verwerking van gegevens einde week of einde maand)
 

e-Invoice: BouwOffice geïntegreerd met Arco

Met e-invoicing of e-facturatie wil de Vlaamse overheid haar facturen op elektronische wijze ontvangen en verzenden. Concreet betekent dit dat de leverancier zijn facturen elektronisch verzendt én dat de entiteiten van de Vlaamse overheid deze digitaal verwerken. Dit is uiteraard een belangrijke efficiëntiewinst voor de ontvangende overheid.

Medio 2015 was de firma Aswebo, deel van de Willemen Groep, klaar voor het verzenden van e-facturen naar de Vlaamse overheid. Dit bedrijf maakt als eerste in de bouwsector gebruik van Mercurius, het portaal waarmee op termijn e-facturen geleverd kunnen worden aan alle overheden. De Vlaamse overheid vraagt de bouwsector om het voortouw te nemen in de digitalisering van het facturatieproces.

Aswebo was zeer tevreden over de manier van samenwerken en het partnerschap tussen partijen op verschillende bestuursniveaus. Uiteindelijk resulteerde de samenwerking in een geslaagd project.

Business Intelligence: BouwOffice integratie met diverse BI-tools

In de bouwsector hebben we daar bovenop nood aan eenvoudige, vlot toegankelijke en betrouwbare rapportering, analyse en planning.

BouwOffice kan naar keuze geïntegreerd worden met diverse BI-tools op de markt. 

Onze klanten

Kunnen wij u helpen op gebied van Financieel Beheer?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat of maak een afspraak met één van onze sales consultants. Bel naar 013 460 460.