Zoekt u een toepassing waarmee u al uw uitgaande documenten elektronisch kunt ondertekenen? Gebruik e-Signature. Onze tool is eenvoudig en garandeert een rechtsgeldige ondertekening.

Elektronische ondertekening van al uw documenten

De digitalisering zet zich razendsnel door in alle economische sectoren, ook in de bouw. Opdat u allerhande documenten volledig elektronisch kunt verwerken, hebben we de e-Signature-tool ontwikkeld. Die module is zowel binnen de KPD-software als daarbuiten beschikbaar. Zo kunt u documenten die nog niet in uw ERP-pakket aanwezig zijn, ook rechtsgeldig ondertekenen.

De e-Signature-tool vereenvoudigt uw administratie via:

Een heel flexibele oplossing

U bent volledig vrij in de manier waarop u de documenten ondertekent: met een stylus (manueel), met uw e-ID, via een sms, via ItsMe, via one-time email (OTP) … Het doet er ook niet toe of u de tool vanop uw pc, laptop, tablet of smartphone gebruikt. Alle toestellen zijn mogelijk. Ten slotte hebt u de mogelijkheid om voor elk document aan te duiden wie het moet ondertekenen. Dat kunnen zowel internen en externen zijn.

Ondertekent u uw documenten liever digitaal?

Bekijk onze webinar filmpjes