Studenten zweren bij BouwOffice

Thomas More is een hogeschool met een actief en dynamisch imago. Hun opleidingspakket en professoren-ondernemers tonen dat leerlingen er al tijdens hun opleidingen met beide voeten in de arbeidsmarkt worden gezet. En wat blijkt… ze gebruiken BouwOffice in hun lessen! Daar moeten we More over weten.

En dus vroegen we Inge Tyskens, Opleidingshoofd Thomas More, wat haar ervaringen zijn en die van haar studenten.

Waarom koos u voor BouwOffice?

“Bij de start van de opleiding in 2008, zochten we een softwarepakket dat aan een aantal voorwaarden moest voldoen:

  • De student moet inzicht verwerven in een logische opbouw van een kostprijs, een redenering opbouwen en zijn keuzes kunnen verantwoorden. We zochten een softwarepakket dat de student kon ondersteunen om deze redenering op te bouwen.

  • Meerdere studenten moesten gelijktijdig in dezelfde calculatie kunnen werken. Calculaties van andere studentengroepen worden door specifieke gebruikers-id’s afgeschermd. Ideaal voor projectonderwijs.

  • De student moest het pakket ook thuis kunnen inoefenen.

  • De software moest betrouwbaar zijn. Dit is zeer belangrijk tijdens examens. Op dat moment is het ook belangrijk om te kunnen rekenen op snelle bijstand van de leverancier.

  • Het pakket moest een goede prijs-kwaliteit hebben.

 

We merkten dat BouwOffice aan al die voorwaarden voldeed, plus KPD bood ons een goede prijs-kwaliteitsverhouding.”

Welke troeven biedt BouwOffice uw leerlingen?

“BouwOffice wordt door verschillende grote bouwfirma’s gebruikt. Dat maakt dat afgestu deerden van Thomas More onmiddellijk inzetbaar zijn als calculator. Hoewel het pakket omvangrijk is en veel mogelijkheden biedt, zijn onze studenten na zo’n vier lessen in staat een eenvoudige calculatie te maken. De opbouw van de kostprijs aan de hand van operaties geeft structuur aan de calculatie waardoor de studenten hun redenering duidelijk kunnen maken aan de examinatoren.”

Kan u een voorbeeld geven van hoe u BouwOffice in de klas gebruikt?

“De studenten stellen de kostprijs op van een reëel aanbestedingsdossier van een klein kantoorgebouw en maken een offerte. De hogeschool simuleert dan een aanbesteding met opening van de offertes. Daarna volgt een doorvraaggesprek om te polsen naar de redenering die studenten gemaakt hebben in hun calculatie. Er leiden immers meerdere wegen naar Rome.

De opleiding heeft een bibliotheek met eenheidsprijzen aangemaakt die studenten gebruiken om hun posten en operaties te definiëren. Zij maken geen gebruik van een vooraf gedefinieerde postenbibliotheek zodat zij in de leerfase verplicht worden zelf na te denken over de opbouw van hun kosten.”

BouwOffice wordt door verschillende grote bouwfirma’s gebruikt. Dat maakt dat afgestudeerden van Thomas More onmiddellijk inzetbaar zijn als calculator. Hoewel het pakket omvangrijk is en veel mogelijkheden biedt, zijn onze studenten na zo’n vier lessen in staat een eenvoudige calculatie te maken.
Mevr. Inge Tyskens
Opleidingshoofd bij Thomas More Hogeschool

Welke studierichtingen leren er mee werken?

“Alle studenten van de professionele Bachelor in de Bouw gebruiken in hun tweede jaar BouwOffice. Op dit ogenblik studeren er zo’n 70 studenten af. Met de groeiende studentenaantallen verwachten we in de toekomst jaarlijks 110 à 120 afgestudeerden. De interesse in een job als calculator neemt ook jaarlijks toe, maar ook voor de werfleiders is spe is inzicht in kostprijsberekening een must.”

Vindt u Bouwoffice een meerwaarde?

“In de praktijk merken we dat het voor studenten een voordeel is dat ze met Bouwoffice snel hun fouten detecteren en kunnen aanpassen. Ook de directe koppeling met de vorderingsstaten biedt een meerwaarde. Uit het oogpunt van de hogeschool is het natuurlijk belangrijk om te kunnen rekenen op een betrouwbare softwarebouwer. KPD is dat altijd geweest voor ons. De studenten kijken nu al uit naar de nieuwe interface*. Jongeren stellen op dat gebied hogere eisen.” (*n.v.d.r. BouwOffice Vnext)